Dịch Vụ Headhunter

VNĐxxx

/1 tháng thử việc

 • Việc Làm 8h cung ứng nhân sự
 • Theo nhu cầu của khách hàng
 • Sau khi ứng viên PV và đi làm
 • Việc Làm 8h bảo hành 1 tháng
 • Thay thế nếu ứng viên chưa phù hợp
Sử Dụng Ngay

Chia Sẻ CV

VNĐ3 triệu

/vĩnh viễn

 • Chia Sẻ Ứng Viên Bị Loại
 • Cộng Point Vào Tài Khoản
 • Nhận Được Ứng Viên Phù Hợp Hơn
 • Nhận Tư Vấn Nhân Sự Từ CV Online
 • Giảm Thời Gian Tìm Kiếm Ứng Viên
Sử Dụng Ngay

Xem Thông Tin Ứng Viên

VNĐ 000

/1 CV

 • Xem Email
 • Xem Facebook
 • Xem CV Mới Nhất
 • Xem Số Điện Thoại
 • Xem Thời Gian Làm CV
Sử Dụng Ngay