Nhân viên biên dịch tiếng anh toàn quốc

Ngày đăng: 06/04/2019

Mức lương: 6,000,000 - 8,000,000

Công ty TNHH tư vấn và dịch thuật A2Z

12 nguyễn phong sắc - dịch vọng - cầu giấy

- Biên dịch các giấy tờ tài liệu ở các chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.

- Hiệu đính, đọc kiểm tra và đánh giá chất lượng bản dịch
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngôn ngữ

   - Làm việc theo sự phân công, sắp xếp của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốcNộp Hồ Sơ